Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0447-3278

 
OMSLAG 4 2017     ANNONSER 4 2017
 

Inngang til artiklene via hefter
Kart og Plan fins også på
Nasjonalbiblioteket


Vi trykker ikke innholdsfortegnelsene lenger

Fra og med 2013 kan de lastes ned her:
Årsindeks 2013 Last ned Årsindeks 2014 Last ned Årsindeks 2015 Last ned Årsindeks 2016 Last ned


Elektronisk publisering av ventende stoff

Som regel settes mer stoff enn det er plass i et hefte. Heftet skal gå opp i et gitt sidetall og da blir det et puslespill. De artiklene som ikke kom med, publiseres digitalt her. De blir liggende her i et år, også etter at de er trykt.

Audun Ruud og Bjørn Petter Kaltenborn
Villrein og vannkraft: Kan regionale planprosesser gjøre en forskjell?
Last ned

Eva Falleth
By- og regionplanlegging; et tilbakeblikk og et fremtidsbilde
Last ned
Trykt i nr. 4 2017

Gesine Jimenez-Martinez, Kerstin Potthoff og Wenche E. Dramstad
Integrering av landskapsøkologi ilandskapsplanlegging – Kan «Emerald Necklace» brukes som et verktøy for å overvinne kommunikasjonsgapet?
Last ned

Jan Vidar Grindheim, Inge Revhaug, Egil Pedersen og Peder Solheim
Modellering, prediksjon og styring av slepte seismiske kabler
Last ned

Hossein Nahavandchi, Trond Arve Haakonsen og Håvard Aas
Nøyaktighetsundersøkelse av fotogrammetrisk kartlegging med drone i et testfelt i Norge
Last ned
Trykt i nr. 3 2017

Per Chr. Bratheim
Det moderne nivellement 100 år
Last ned
Trykt i nr. 1 2017

Kontaktinformasjon

Bestilling av abonnement og enkelthefter: abonnement@fagbokforlaget.no Tlf: 55 38 88 00 

Redaktør: inge.revhaug@nmbu.no privat: inge@nordicservice.net
Telefon: 67231546 Mobil: 92635961

Kart og Plan på http://samfunnsutviklerne.no/


Meld feil til Webmaster