Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0447-3278

 
OMSLAG 2 2017     ANNONSER 2 2017


 

Søker du artikler velg: HEFTER eller BIND
Les hefter på: Nasjonalbiblioteket


Vi trykker ikke innholdsfortegnelsene lenger

Fra og med 2013 kan de lastes ned her:
Årsindeks 2013 Last ned Årsindeks 2014 Last ned Årsindeks 2015 Last ned


Elektronisk publisering av ventende stoff

Som regel settes mer stoff enn det er plass i et hefte. Heftet skal gå opp i et gitt sidetall og da må noe ut. Helst noe som har en lengde tilsvarende antall overskytende sider. Her kan du lese det som ikke kom med de siste 12 mnd.:


Hossein Nahavandchi, Trond Arve Haakonsen og Håvard Aas
Nøyaktighetsundersøkelse av fotogrammetrisk kartlegging med drone i et testfelt i Norge
Last ned

Per Chr. Bratheim
Det moderne nivellement 100 år
Last ned
Trykt i nr. 1 2017

Sebastian Eiter og Ulrike Bayr
Arealressurs- og jordkvalitetskart for å avveie hensynet til jordvern under tettstedsutbygging: en analyse rundt jernbanestasjoner i Oslo og Akershus
Last ned
Trykt i nr. 3 2016

Doktorgrad 2015: Rannveig Søndergaard Holm
Gravarealet som landskapsarkitektur – variasjon, virkemidler, muligheter.
Last ned
Trykt i nr. 3 2016

Kontaktinformasjon

Bestilling av abonnement og enkelthefter: abonnement@fagbokforlaget.no Tlf: 55 38 88 00 

Redaktør: inge.revhaug@nmbu.no privat: inge@nordicservice.net
Telefon: 67231546 Mobil: 92635961

Kart og Plan på http://samfunnsutviklerne.no/


Meld feil til Webmaster