Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0447-3278

 

Innhold -71. bind - 104 årgang - 2011

 

Vitenskapelig bedømte artikler

En Repsold-teodolitt i den arktiske forlengelsen av Struves meridianbue
Bjørn Ragnvald Pettersen
........................................... KP1-2011

Bruksordning av reindriftsrettigheter i utkast til ny jordskiftelov
Øyvind Ravna
........................................... KP1-2011

Gauss-Krüger-projeksjonen ved analytiske funksjoner
Helge Graffer
........................................... KP1-2011

Eiendomsdannelse i bytransformasjon. Om jordskiftestyrt endring av eiendomsforhold
Eivind H. Ramsjord og August E. Røsnes
........................................... KP2-2011

God landmålerskikk - et bidrag til begrepsavklaring
Børge Aadland
........................................... KP2-2011

Absolutte tyngdemålinger i det 21.århundre. Bidrag til permanente GPS nettverk, referanserammer og satellittgravimetri
Kristian Breili
........................................... KP2-2011

Eigedomstvistar og matrikkelsystem
Leiv Bjarte Mjøs og Hans Sevatdal
........................................... KP3-2011

Jordskifte i endring - revolusjon eller evolusjon? En dokumentundersøkelse av jordskiftesaker
Øystein Jakob Bjerva
........................................... KP3-2011

Jordskifterettens rolle ved deling og registrering av eiendom ved urbant jordskifte
Eivind H. Ramsjord og August E. Røsnes
........................................... KP4-2011

Visning av landskapsbilder på en stor kurvet skjerm- Visningsbetingelsenes effekt på evalueringene
Caroline M. Hagerhall og Ramzi Hassan
........................................... KP4-2011

Eiendom og jus

Styrking av de juridiske rettigheter for fattige. En strategi for en inkluderende utvikling i dag og ut over 2015
Olav Kjørven og Timothy Dolan
............................................ KP2-2011

Utjevnes forskjellen i jordeiendom mellom kjønnene? Kvinners rettigheter til jord i Peru og effektene av programmet for formalisering av eiendomsrettigheter til jord
Daniela Orge Fuentes
............................................ KP2-2011

Nytt eiendomsregister for Armenia Gjennombrudd for bruk av serviceorientert arkitektur?
Steinar Høseggen
............................................ KP2-2011

Matrikkelloven - fjellet som fødte en mus
Helge Onsrud
............................................ KP2-2011

Eigedomsregime
Erling Berge
............................................ KP3-2011

Behandling av private veger som jordskiftesak
Kristin Lande og Per Kåre Sky
............................................ KP3-2011

Årstad og Egersund - bondegård og bygrunn. Eiendomsforhold, teigblanding og byvekst ca. 1680-1850
Finn-Einar Eliassen
............................................ KP3-2011

Geomatikk

Omregning av eldre relative GNSS-sanntidsmålinger fra lokalt system til EUREF89-UTM32
Trond Arve Haakonsen
............................................. KP1-2011

Eiendomsmåling - ansvarsfraskrivelse eller geodetisk utfordring?
Olav Mathisen
............................................. KP1-2011

Arealressurskart over fjellområdene
Arnt Kristian Gjertsen, Michael Angeloff og Geir-Harald Strand
............................................. KP1-2011

Norske grunnlinjer, sjøgrenser og FNs Havrettskonvensjon
Bjørn Geirr Harsson
............................................. KP1-2011

Lokale koordinater med minimal fortegning
Leif Kahl Kristensen
............................................. KP2-2011

Nøyaktighet og innhold i de norske CORINE Land Cover 2006 klassene
Linda Aune-Lundberg
............................................. KP3-2011

Kommuniser ditt prosjekt - Visualiser dine løsninger
Øystein Halvorsen
............................................. KP4-2011

Bjørvika - bruk av 3D i planarbeidene
Torbjørn Tveiten
............................................. KP4-2011

Virtuell Virkelighet i BA-næringen
Eivind Hurlen og Terje Glad
............................................. KP4-2011

BIM for landskap anno 2011 Marius Berg Bostadløkken
Marius Berg Bostadløkken
............................................. KP4-2011

Gravitasjonssatellitter og deres anvendelser innenfor geovitenskapene
I. Lysaker
............................................. KP4-2011

Bruk av 3D-data i Avinor
Inger Lise Gjerdebakken Widerøe
............................................. KP4-2011

Redaksjonelle artikler

Geomatikk
Inge Revhaug ............. KP1-2011

Eiendomsrett og økonomiskutvikling
Helge Onsrud ............. KP2-2011

Festskrift for HansnSevatdal
Einar Hegstad ............. KP3-2011

3D visualisering
Ramzi Hassan og Øystein B. Dick
................................... KP4-2011

Aktuell debatt

Ny jordskiftelov - en undervegsrapport.
Anton Bachke
............................................... KP3-2011

Bokomtaler

Verneplan for kart og oppmåling
Inge Revhaug
............................................... KP3-2011

Lovene som endra kulturlandskapet. Innmarksutskiftingar, tun og teigblanding i Hardanger
Per Kåre Sky
............................................... KP3-2011

Personalia

Doktorgrad:
Solfrid Mykland
............................................... KP1-2011

Nekrologer:
Jan Terje Bjørke
............................................... KP2-2011
Jan Danielsen
............................................... KP2-2011
Daniel Emil Rogstad
............................................... KP2-2011

Notiser

Fagprisen 2010
Torleif Algerøy
............................................... KP1-2011

Bent Brugård ny administrende direktør i Norkart Geoservice AS
............................................... KP2-2011

     

Forfatterregister

  Angeloff, Michael KP1-2011 Hurlen, Eivind KP4-2011 Strand, Geir-Harald KP1-2011
  Aune-Lundber, Linda KP3-2011 Høseggen, Steinar KP2-2011 Tveiten, Torbjørn KP4-2011
  Bachke, Anton KP3-2011 Haakonsen, Trond Arve KP1-2011 Widerøe, Inger Lise Gjerdebakken KP4-2011
  Berge, Erling KP3-2011 Kjørven, Olav KP2-2011 Aadland, Børge KP2-2011
  Bjerva, Øystein Jakob KP3-2011 Kristensen, Leif Kahl KP2-2011 Aasen, Halvor KP4-2011
  Bostadløkken, Marius Berg KP4-2011 Lande, Kristin KP3-2011
  Breili, Kristian KP2-2011 Lysaker, Dagny I. KP4-2011
  Dick, Øystein B. KP4-2011 Mathisen, Olav KP1-2011
  Dolan, Timothy KP2-2011 Mjøs, Leiv Bjarte KP3-2011
  Eliassen, Finn-Einar KP3-2011 Nilssen, Mariann KP4-2011
  Fuentes, Daniela Orge KP2-2011 Onsrud, Helge KP2-2011
  Gjertsen, Arnt Kristian KP1-2011 Pettersen, Bjørn Ragnvald KP1-2011
  Glad, Terje KP4-2011 Ramsjord, Eivind H KP2-2011 KP4-2011
  Hägerhäll, Caroline M KP4-2011 Ravna,Øyvind KP1-2011
  Halvorsen, Øystein KP4-2011 Revhaug, Inge KP1-2011, KP3-2011
  Harsson, Bjørn Geirr KP1-2011, KP2-2011 Røsnes, August E. KP2-2011, KP4-2011
  Hassan, Ramzi KP4-2011 Sevatdal, Hans KP3-2011
  Hegstad, Einar KP3-2011 Sky, Per Kåre KP3-2011