Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0447-3278

 

Innhold – 72. bind – 105 årgang – 2012

 

Vitenskapelig bedømte artikler

Sammenligning av geoidens høyde utledet fra geopotensialmodellen EGM2008 med GPS/ nivellementsdata i et testområde i Iran
Hossein Nahavandchi og Hossein Mahdavipour
................................................KP1-2012
En juridisk analyse av de spesielle god skikkreglene. Det teoretiske grunnlag for god landmålerskikk
Børge Aadland.
............................................. KP1-2012
Registrering av skihopperes bevegelser ved hjelp av multiple stasjonære videokamera
Atle Nes, Ingolf Hådem og Jan H. Nilsen.
............................................. KP1-2012
Försäljning av allmännyttan och inträde av privata ägarintressen
Gunnar Blomé
............................................. KP2-2012
Lokalplanens fordeling af ejendomsværdier
Finn Kjær Christensen og Christian Aunsborg
.............................. ............ KP2-2012
Jordskiftedomstolene og forvaltningsmyndighetene – to kokker og ingen oppskrift?
Øystein Jakob Bjerva
............................................ KP2-2012
Kulturminner – hvor, hva og for hvem? En diskusjon av tre norske veiledere for kulturhistoriske analyser
Anneli Nesbakken og Gro B. Jerpåsen.
........................................... KP2-2012
GRACE data viser at issmeltingen på Grønland sprer seg til nordvestkysten
Hossein Nahavandchi og Gholamreza Joodaki
............................... ........... KP3-2012
Skjulte konflikter – kulturminner i bynære landbruksområder
Hilde Rigmor Amundsen, May-Liss Bøe Sollund og Anneli Nesbakken
............................................KP4-2012
Regional planlegging i villreinområder – arealplanlegging som nytt virkemiddel?
Eirin Hongslo og Aase Kristine Aasen Lundberg.
........................................... KP4-2012
Areal- og transportplanlegging –institusjonelle og organisatoriske betingelser for samordning og måloppnåelse
Aud Tennøy
............................................KP4-2012
Møtet mellom EUs vanndirektiv og statlig sektoransvar. Helhetlig vannforvaltning gjennom konsensusbygging og nettverk?
Knut Bjørn Stokke og Marthe Indset
................... ........................KP4-2012
Plan- og byggelovgivningen – mellom demokrati og effektivitet
Eva Irene Falleth og Inger-Lise Saglie
................... ........................KP4-2012
Felles fylkesplan i Trøndelag – Produktivt samspill eller plan på skrøpelig fundament?
Toril Ringholm og Elisabeth Angell
........................................... KP4-2012

Eiendom og jus

Fallrettar i vassdrag – sameige eller eineeige
Nils Einar Sporstøl
............................... ............. KP1-2012
Redegjørelse for retningslinjene for god landmålerskikk. Landmåleren – en stolt og uensartet yrkesgruppe
Børge Aadland og Leikny Gammelmo
......................................... ... KP2-2012
Tredimensionell fastighetsindelning i Sverige
Anders Lundquist
. ........................................... KP3-2012
Skeltvister – forebyggelse og løsning
Tanja L. Skovsgaard og Torben Juulsager.
.............................................KP3-2012
Förrättningslantmätarens beslutsbefogenheter och förhållandet till gränshävd
Kristin Andreasson
............................................KP3-2012
Jorddomstolen som ändringssökningsinstans vid olika lantmäteriförrättningar
Simo Mikkola
...... ......................................KP3-2012
Jordskifteretten som konfliktløser
Magne Reiten
...... ......................................KP3-2012

Plan

Den svenska debatten om bostadsmarknaden
Hans Lind.
...........................KP1-2012 KP2-2012
Mikroperspektiv på boligbyggingens tilbudsrespons
Berit Irene Nordahl.
----------------------------- KP2-2012
Ledningsrätt genom förrättning – ett effektivt sätt att hantera åtkomst till mark för olika typer av ledningar
Ulf Sandgren.
....................................................... KP3-2012

Geomatikk

Validering av GOCE satellittprodukter for gravimetrisk gradiometri: Forskningsmuligheter
Michal Šprlák.
.............................................KP1-2012
Ny nationell höjdmodell i Sverige. 450 000 km laserskanning för ökad samhällsnytta
Gunnar Lysell.
..............................................KP3-2012
Mobil Digital Forvaltning
Søren Bagger.
............................................ KP3-2012
Fjernanalysebasert skogregistrering i Finland
Lasse Turunen.
............................................. KP3-2012
Kartlegging av underjordiske ledningsnett i Finland
Matti Arponen.
..............................................KP3-2012
Utfordringer for nasjonale infrastrukturmyndigheter
Magnar Danielsen.
............................................. KP3-2012
Rv. 150 Ring 3 Ulven-Sinsen – bruk av BIM for Infrastruktur
Torbjørn Tveiten
............................................. KP3-2012
Oppmåling av Nationaltheatret i Oslo
Odd Erik Mjørlund
...............................................KP3-2012
Åpne geografiske data fra NLS Finland
Antti Kosonen
KP3-2012
500-årsjubileum for fødselen til mannen bak mercators kartprojeksjon
Bjørn Geirr Harsson
..............................................KP3-2012
To metoder for innsamling av terrestriske laserskandata: Rosslyn Chapel som et kasusstudie
Lyn Wilson.
...............................................KP4-2012

Redaksjonelle artikler

Geomatikk og Plan
Inge Revhaug ............................... KP1-2012
Eiendomsutvikling
Berit Nordahl og August Røsnes. ...KP2-2012
Nordisk landmålerkongress i Oslo
Leiv Bjarte Mjøs. ......................... KP3-2012
Areal, eiendom, byggesak og plan
Eva Falleth og Leikny Gammelmo. KP4-2012

Retningslinjer

Retningslinjer for god landmålerskikk.
..................... KP2-2012

Bokomtaler

Planlegging og prosessleiing. Korleis lykkast i utviklingsarbeid
Eva Falleth
................. ......................... KP2-2012
Plan- og bygningsrett. Del 1 Planlegging og ekspropriasjon. Del 2 Byggesaksbehandling, håndhevelse og sanksjoner.
Fredrik Holth
..................... .......................KP2-2012
Ekspropriasjon. Noen sentrale emner
Håvard Steinsholt
........................................... KP2-2012
Eiendomsprosjekter. En praktisk juridisk håndbok
August E. Røsnes
........................................... KP2-2012

Personalia

Doktorgrad Anne Chapuis
............................................. KP2-2012
Professor dr. juris Øyvind Ravna.
................................................KP4-2012

Notiser

Blom har signert en viktig kontrakt med det Franske Geografiske Institutt (IGN) for levering av laserdarta og flommodeller.
.............................................. KP2-2012
Blom og Microsoft forlenger avtale for levering av skråbilder.
..............................................KP3-2012
Blom har inngått viktig partneravtale med Cyclomedia om å levere 360-graders bilder tatt fra gatenivå.
.............................................KP3-2012
Nordisk kongresspris.
............................................... KP4-2012

     

Forfatterregister

  Amundsen, Hilde Rigmor KP4-2012 Mjøs, Leiv Bjarte KP2-2012
  Andreasson, Kristin KP3-2012 Mjørlund, Odd Erik KP3-2012
  Angell, Elisabeth. KP3-2012 Nahavandchi, Hossein KP1-2012,KP3-2012 KP-4 2012
  Arponen, Matti KP3-2012 Nes, Atle KP1-2012
  Aunsborg, Christian KP2-2012 Nesbakken, Anneli KP2-2012 KP4-2012
  Bagger, Søren KP3-2012 Nilsen, Jan H. KP1-2012
  Bjerva, Øystein Jakob KP2-2012 Nordahl, Berit KP2-2012
  Blomé, Gunnar. KP2-2012 Pesonen, Annukka KP3-2012
  Christensen, Finn Kjær KP2-2012 Reiten, Magne KP3-2012
  Danielsen, Magnar KP3-2012 Revhaug, Inge KP1-2012
  Falleth, Eva KP2-2012 KP4-2012 Ringholm, Toril KP4-2012
  Gammelmo, Leikny KP2-2012 KP4-2012 Røsnes, August KP2-2012
  Harsson, Bjørn Geirr KP3-2012 Saglie, Inger-Lise KP4-2012
  Holth, Fredrik KP2-2012 Sandgren, Ulf KP3-2012
  Hongslo, Eirin KP4-2012 Skovsgaard, Tanja L. KP3-2012
  Hådem, Ingolf KP KP1-2012 Sollund, May-Liss Bøe KP4-2012
  Indset, Marthe KP4-2012 Sporstøl, Nils Einar KP1-2012
  Jerpåsen, Gro B. KP2-2012 Šprlák, Michal KP KP1-2012
  Joodaki, Gholamreza KP3-2012 Steinsholt, Håvard KP2-2012
  Juulsager, Torben KP3-2012 Stokke, Knut Bjørn. KP4-2012
  Kosonen, Antti KP3-2012 Suvanto, Aki KP3-2012
  Lind, Hans KP2-2012 Tennøy, Aud KP4-2012
  Lundberg, Aase Kristine Aasen KP4-2012 Turunen, Lasse . KP3-2012
  Lundquist, Anders KP3-2012 Tveiten, Torbjørn KP3-2012
  Lysell, Gunnar KP3-2012 Wilson, Lyn KP4-2012
  Mahdavipour, Hossein KP1-2012 Aadland, Børge KP1-2012, KP2-2012
  Mikkola, Simo KP3-2012