Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0447-3278

 

Innhold – 73. bind – 106 årgang – 2013

 

Vitenskapelig bedømte artikler

Geodesi - grunnlaget for presis jordobservasjon
Kristian Breili
................................................KP1-2013
Om globale navigasjonssatellittsystemer og relativitet
Jon Glenn Gjevestad og Øyvind Grøn
............................................. KP1-2013
Geodetiske data til bestemmelse av volumendringer av breis på Jan Mayen
Cecilie Rolstad Denby.
............................................. KP1-2013
Observasjon validering, modellering - historiske linjer og nye resultater i norsk forskning om jordens tyngdefelt
Christian Gerlach, Michal Šprlák, Katrin Bentel og Bjørn R. Pettersen
............................................. KP2-2013
Trondscan: Befolkningsrutenett for Trondheim disaggregert frå grunnkretsdata
Jan Ketil Rød.
.............................................KP3-2013
Bestemming av en høydereferanseflate ved bruk av en kvasigeoidemodell og NSS/nivellementsdata. En undersøkelse fra Østlandet
Hossein Nahavandchi og Lars Skjeset
............................................KP3-2013
Grunntrekk i engelsk tingsrett
Einar Bergsholm
.............................................KP4-2013
Det første møtes mulighet - boligutvikling med bykvalitet, er det noen sak?
Elin Børrud
............................................KP4-2013
Forholdet mellom friluftsloven og plan og bygningsloven
Marianne Reusch
............................................KP4-2013
Arealbrukens betydning for miljøprofil i småkraftbransjen, med vekt på forhold knyttet til vei og rørgate
Dagmar Hagen og Lars Erikstad
............................................KP4-2013
EUs vanndirektiv og medvirkning - erfaringer fra Norge
Gro Sandkjær Hanssen og Sissel Hovik
............................................KP5-2013
"Å følge vannets vei". Erfaringer frå Nordland med EUs vanndirektiv og samordning med andre regionale planprosesser
Synne Movik og Aase Kristine Aasen Lundberg
............................................KP5-2013
Norsk vannkraft og "den doble miljøutfordringen"
Jørgen K. Knudsen, Helene Egeland, Gerd Jacobsen og Audun Ruud
............................................KP5-2013
EUs rammedirektiv for vann - miljøkvalitetsnormer for vannmiljøet i møte med norsk rett
Ingrid Wang Andersen
............................................KP5-2013
Kampen om et strandsoneareal - et diskursperspektiv på en arealbruksbeslutning
Lillin Cathrine Knudtzon
............................................KP5-2013

Eiendom og jus

Økonomisk kartverk og eiendomsgrenser. Noen erfaringer som jordskiftedommer og tidligere inventør
Harald S. Haraldstad
............................................ KP4-2013
Administrering av matrikkelarbeid. En studie av Nordnorske kommuner
Kjell-Rune Standal
......................................... ...KP4-2013

Plan

Plan, bygg og eigedom
Helge Onsrud
............................................ KP4-2013
Urban overflatevannhåndtering. Erfaringer fra Institutt for landskapsplanlegging
Ingrid Merete Ødegård, Corinna Susanne Clewing og Kine Halvorsen Thorén
............................................ KP5-2013

Geomatikk

Kartverkets geodetiske observatoriumi Ny-Ålesund
Per Erik Opseth
............................................. KP1-2013
Landets hevning i forhold til havet - historisk tilbakeblikk
Bjørn Geirr Harsson
..............................................KP1-2013
Tett koblet PPP/INS for marine anvendelser
Narve S. Kjørsvik
............................................ KP1-2013
Et gravimetritestfelt for instrumentvalidering og utdanningsformål
Vegard Ophaug, Bjørn Ragnvald Pettersen og Christian Gerlach
............................................. KP1-2013
Relativistiske effekter i GNSS
Olav Mathisen
..............................................KP1-2013
På vei mot Norge Digitalt
Jan Martin Larsen og Geir-Harald Strand
............................................. KP2-2013
Fra Stortingsmelding til infrastruktur - utviklingen av Norge digitalt
Dag Høgvard
............................................. KP2-2013
Dette er Norge digitalt - dagens organisering av samarbeidet
Kåre Kyrkjeeide
...............................................KP2-2013
Ny arealstatistikk for Norge
Margrete Steinnes
............................................... KP2-2013
Europa og USA kommer med nye jordobservasjonssatellitter: Hva gjør Norge for å forberede mottak og anvendelse?
Arnt Kristian Gjertsen og Jon Arne Trollvik
.............................................. KP2-2013
PostGIS 2.0 og raster
Andreas Forø Tollefsen
............................................... KP3-2013
Web GIS for hjemmetjenesten
Ragnhild Angelsen
............................................... KP3-2013
Nettbrett til seterregistrering
Barbi Nilsen, Kari Stensgaard og Hanne Gro Wallin
............................................... KP3-2013
PlanGIS - metode for medverknad og demokratisering i overordna arealplanlegging
Svein Andersland og Turid Verdal
............................................... KP3-2013

Redaksjonelle artikler

Festskrift for Olav Mathisen
Jon Glenn Gjevestad .......................... KP1-2013
Ti år med Norge digitalt
Geir-Harald Strand. ............................KP2-2013
Geomatikk
Terje Midtbø og Alexander Nossum ...KP3-2013
Festskrift for August Røsnes
Einar Bergsholm og Inge Revhaug....... KP4-2013
Blå planlegging
Knut Bjørn Stokke og Synne Movik... KP5-2013

Aktuell debatt

"Verbal stedfesting" - behov for presiserende stedsbesrkivelse?
Tore Bø
.......................................... KP3-2013

Personalia

Professor emeritus Olav Mathisen 80 år
Inge Revhaug
............................................. KP1-2013
Minneord for Øyvind Strand
................................................KP2-2013
Doktorgrad Dieu Tien Bui
................................................KP3-2013
Til August
Einar Bergsholm
................................................KP4-2013

     

Forfatterregister

  Andersen, Ingrid Wang KP5-2013 Lundberg, Aase Kristine Aasen KP5-2013
  Andersland, Svein KP3-2013 Mathisen, Olav KP1-2013
  Angelsen, Ragnhild KP3-2013 Midtbø, Terje KP3-2013
  Bergsholm, Einar KP4-2013 Movik, Synne KP5-2013
  Bentel, Katrin KP2-2013 Nahavandchi, Hossein KP3-2013
  Breili, Kristian KP1-2013 Nilsen, Barbi KP3-2013
  Bø, Tore KP3-2013 Nossum, Alexander KP3-2013
  Børrud, Elin KP4-2013 Onsrud, Helge KP4-2013
  Clewing, Corinna Susanne KP5-2013 Ophaug, Vegard KP1-2013
  Denby, Cecilie Rolstad KP1-2013 Opseth, Per Erik KP1-2013
  Egeland, Helene KP5-2013, Pettersen, Bjørn R. KP1-2013 KP2-2013
  Erikstad, Lars KP4-2013, Reusch, Marianne KP4-2013
  Gerlach, Christian KP1-2013 KP2-2013 Revhaug, Inge KP1-2013 KP4-2013
  Gjertsen, Arnt Kristian KP2-2013 Ruud, Audun KP5-2013
  Gjevestad, Jon Glenn KP1-2013 Rød, Jan Ketil KP3-2013
  Grøn, Øyvind KP1-2013 Skjeset, Lars KP3-2013
  Hagen, Dagmar KP4-2013 Šprlák, Michal KP2-2013
  Hanssen, Gro Sandkjær KP5-2013 Standal, Kjell-Rune KP4-2013
  Haraldstad, Harald S. KP4-2013 Steinnes, Margrete KP2-2013
  Harsson, Bjørn Geirr KP1-2013 Stokke, Knut Bjørn KP5-2013
  Hovik, Sissel KP5-2013 Stensgaard, Kari KP3-2013
  Høgvard, Dag KP2-2013 Strand, Geir-Harald KP2-2013
  Jacobsen, Gerd KP5-2013 Thorén, Kine Halvorsen KP5-2013
  Kjørsvik, Narve S. KP1-2013 Tollefsen, Andreas Forø KP3-2013
  Knudsen, Jørgen K. KP5-2013 Trollvik, Jon Arne KP2-2013
  Knudtzon, Lillin Cathrine KP5-2013 Verdal, Turid KP3-2013
  Kyrkjeeide, Kåre KP2-2013 Wallin, Hanne Gro KP3-2013
  Larsen, Jan Martin KP2-2013 Ødegård, Ingrid Merete KP5-2013