Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG 4 2018     ANNONSER 4 2018
 

Inngang til artiklene via hefter

Fra 2019 utgis Kart og Plan av Universitetsforlaget
besøk IDUNN

Kart og Plan fins også på
Nasjonalbiblioteket


Vi trykker ikke innholdsfortegnelsene lenger

Fra og med 2013 kan de lastes ned her:
Årsindeks 2013 Last ned Årsindeks 2014 Last ned Årsindeks 2015 Last ned Årsindeks 2016 Last ned


Elektronisk publisering av ventende stoff

Som regel settes mer stoff enn det er plass i et hefte. Heftet skal gå opp i et gitt sidetall og da blir det et puslespill. De artiklene som ikke kom med, publiseres digitalt her. De blir liggende her i et år, også etter at de er trykt.

Audun Ruud og Bjørn Petter Kaltenborn
Villrein og vannkraft: Kan regionale planprosesser gjøre en forskjell?
Last ned
Trykt i nr. 3 2018

Jan Vidar Grindheim, Inge Revhaug, Egil Pedersen og Peder Solheim
Modellering, prediksjon og styring av slepte seismiske kabler
Last ned
Trykt i nr. 3 2018

Arvid Strand
Statlig plan i vegsektoren – intensjoner og realiteter
Last ned
Trykt i nr. 3 2018

Sondre Taubøll
Sikkerhetsklassifisering og aktsomhetsnorm ved bygging i områder med kvikkleire
Last ned Trykt i nr. 3 2018

Stein T. Holden, Geir-H. Strand, Erling Berge, Espen O. Sjaastad og Håvard Steinsholt
Regional variasjon i jordleie og bruksstruktur:En studie basert på tre utvalgte kommuner
Last ned Trykt i nr. 3 2018

Kontaktinformasjon

Redaktør :Ane.Margrethe.Lyng@hvl.no

Redaktør nettside:inge.revhaug@nmbu.no
privat:inge.revhaug@nordicservice.net
Telefon: 67231546 Mobil: 92635961

Kart og Plan på http://samfunnsutviklerne.no/


Meld feil til Webmaster