Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER
 

Nr. 1 2007


Artikler

Erland Loso
Utfordringer og forventninger rundt eiendoms- og rettsforhold i Finnmark
Last ned

Peter Arbo
Landsdelsplanlegging før og nå
Last ned

August E. Røsnes
Om formalisering av utbyggingsavtaler i ulike plansystemer
Last ned

Bjørn Ragnvald Pettersen
Christopher Hansteens rolle i geodesiens utvikling i Norge
II. Vitenskapelige gradmålinger
Last ned

Jostein Sageie, Per Chr. Hagen, Roy M. Istad, Bjørn Kristoffersen og Ingunn Fjørtoft
Exploring the reliability and usability of a portable GPS unit
Last ned

Inge Revhaug
Geomatikk i Valencia
Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last ned

Leiv Bjarte Mjøs
Inge Revhaug 60 år 11. desember 2006
Last ned