Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER
 

Nr. 1 2018


Artikler

Julia Kvitsjøen, Camilla Haave Harstad, Dick Karlsson, Webjørn Finsland, Theresa Karin Fett
Visualisering av data i kart er nødvendig for effektiv klimatilpasning
Last ned

Gro Sandkjær Hanssen
Planlegging for risikosamfunnet: Hvordan fungerer flomsonekart med klimapåslag som kunnskapsoversettelse?
Last ned

Isabel Seifert-Dähnn, Therese Fosholt Moe, Elisabeth Ulrika Sjødahl, Julia Kvitsjøen, Line Barkved
Åpne blå-grønne overvannsløsninger – utfordringer ved planlegging og implementering av flerfunksjonelle løsninger sett fra ulike fagperspektiv
Last ned

Eivind Junker
Forenklinger i plan- og bygningsloven og TEK: Helles barnet ut med overvannet?
Last ned

Guttorm Jakobsen og Karoline Hagen
Kommunens adgang til å gi bestemmelser om,og stille krav til, overvannshåndtering i kommuneplanens arealdel og reguleringsplan
Last ned

Brita Helleland
Objektivt erstatningsansvar for overvatn på avvege etter forureiningslova § 24 a. Ei rettsutvikling på avvege?
Last ned

Steinar Taubøll
Skybruddfare og uklare prioriteringsprinsipper
Last ned

Gesine Jimenez-Martinez, Kerstin Potthoff og Wenche E. Dramstad
Integrering av landskapsøkologi i landskapsplanlegging – Kan «Emerald Necklace» brukes som et verktøy for å overvinne kommunikasjonsgapet?
Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last ned

Bokomtaler

Ingunn Myklebust
Plan- og bygningsrett Last ned

Arild Sunde
Verdsetting av fast eiendom – en innføring Last ned