Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER
 

Nr. 2 2012


Artikler

Hans Lind
Den svenska debatten om bostadsmarknaden
Last ned

Gunnar Blomé
Försäljning av allmännyttan och inträde av privata ägarintressen
Last ned

Finn Kjær Christensen og Christian Aunsborg,
Lokalplanens fordeling af ejendomsværdier
Last ned

Berit Irene Nordahl
Mikroperspektiv på boligbyggingens tilbudsrespons
Last ned

Øystein Jakob Bjerva
Jordskiftedomstolene og forvaltningsmyndighetene –
to kokker og ingen oppskrift?
Last ned

Børge Aadland og Leikny Gammelmo
Redegjørelse for retningslinjene for god landmålerskikk.
Landmåleren – en stolt og uensartet yrkesgruppe
Last ned

Anneli Nesbakken og Gro B. Jerpåsen
Kulturminner – hvor, hva og for hvem? En diskusjon
av tre norske veiledere for kulturhistoriske analyser
Last nedKolofonside Last ned

Innhold Last ned


Blom har signert en viktig kontrakt med det Franske Geografiske Institutt
(IGN) for levering av laserdata og flommodeller, 360- graders bilder tatt fra gatenivå
Last ned

Retningslinjer for god landmålerskikk
Last ned

Bokomtaler
Last ned

Doktorgrad Anne Chapuis
Last ned

XXII Nordiske landmålerkongress
Last ned