Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER
 

Nr. 2 2016


Artikler

Malgorzata Barbara Havel
Neo-liberal planlegging og eiendomsrett i Polen etter 1989

Last ned

Fredrik Holth
Eiendommers «sosiale funksjon»
Begrepets betydning ved vurdering av om arealplaner er å anse som inngrep som strider mot EMK P 1-1
Last ned

Steinar Taubøll
Erstatningsansvaret ved svikt i anlegg for overvannshåndtering
– hvilken ansvarsmodell bør velges?
Last ned

Katrine Broch Hauge
Overskjønnet i Smibelg-saka. Ein illustrasjon av verknaden av endringa av frå «mest pårekneleg» til den «mest ressursoptimale» utnyttinga
Last ned

Helén Elisabeth Elvestad
Servituttsystemets voktere
Last ned

Sigurd Rysstad
Undervisningen i jordskiftefaget 1859–2015.
Fra håndverksopplæring til profesjonsutdanning til opplæring i evidensbasert håndverksutøvelse
Last ned

Ingunn Elise Myklebust
Dispensasjon frå byggjeforbodet i 100-metersbeltet
Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last ned

Tale på dagen av Einar Bergsholm
Erling Berge er 70 år
Last ned

Dr.philos Leiv Bjarte Mjøs
Last ned

Doktorgrad 2014: Eivind H. Ramsjord
Last ned

Eivind H. Ramsjord
Eiendomsdannelse i bytransformasjon – sammendrag av avhandlingen
Last ned