Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER
 

Nr. 3 2011


Artikler

Leiv Bjarte Mjøs og Hans Sevatdal
Eigedomstvistar og matrikkelsystem
Last ned

Erling Berge
Eigedomsregime
Last ned

Øystein Jakob Bjerva
Jordskifte i endring – revolusjon eller evolusjon?
En dokumentundersøkelse av jordskiftesaker
Last ned

Kristin Lande og Per Kåre Sky
Behandling av private veger som jordskiftesak
Last ned

Finn-Einar Eliassen
Årstad og Egersund – bondegård og bygrunn
Eiendomsforhold, teigblanding og byvekst ca.1680–1850
Last ned

Linda Aune-Lundberg
Nøyaktighet og innhold i de norske CORINE Land Cover 2006 klassene
Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last ned

Aktuell debatt

Anton Bachke
Ny jordskiftelov – en undervegsrapport
Last ned

Bokomtaler

Verneplan for kart og oppmåling
Last ned

Per Kåre Sky
Lovene som endra kulturlandskapet.
Innmarksutskiftingar, tun og teigblanding i Hardanger
Last ned