Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER
 

Nr. 3 2015


Artikler

Fredrik Holth
Jordskifte i byer og tettsteder.
Fordeling av planskapte verdier i Norge og Tyskland
Last ned

Fredrik Holth og Nikolai K. Winge
Om kommunenes adgang til å gi bestemmelser om frikjøpsordning for leke-, ute- og oppholdsplasser
Last ned

Gro Sandkjær Hanssen, Line Johanne Barkved, Silje Holen og Jan Erling Klausen
Hvordan er klimaendringer integrert i arbeidet med vannforvaltningsplaner i Norge?
Last ned

Anna Granath Hansson
Planprocessen i Sverige – aktuell debatt och reformförslag
Last ned

Fredrik Holth og Nikolai K. Winge
Byggeforbudet langs sjø og forholdet til eldre planer II
Plan- og bygningsloven § 1-8 tredje ledd
Last ned

Inge Revhaug
Kalibreringsbasisen ved universitetet i Ås, utforming og eksempel på kalibreringsresultater
Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last ned


Personalia
Doktorgrad 2015: Gunnar Ridderström
Last ned

Bokomtaler
Leikny Gammelmo
Avhandling av Tanja Skovsgaard: Skelforretningsprocessen evalueret – regler, praksis og partsevaluering
Last ned

Sølve Bærug
Eiendomsutvikling i tidlig fase; Eiendomsutvikling; Ord og uttrykk innen eiendomsutvikling
Last ned