Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER

 

Nr. 4 2006


Artikler

Olaf Østensen
Internasjonale standarder for geografisk informasjon – en kort historie
Last ned

Steinar Høseggen
Datamodellering av geografisk informasjon basert på UML som skjemaspråk
Last ned

Erling Onstein og Lars Mardal
Standardisering av kvalitet på geografisk informasjon
Last ned

Per Ryghaug
Metadata – nøkkelen til geografisk informasjon
Last ned

Morten Borrebæk
Produktspesifikasjoner – Den mest detaljerte spesifikasjon av et dataprodukt
Last ned

Sverre Iversen
Web Map Server – innhold og bruk
Last ned

Trond Hovland
Stedbaserte tjenester
Last ned

Geir Myrind
Tilgjengeliggjøring av geografisk informasjon med GML, WFS og FE
Last ned

Morten Borrebæk
Fra ide til utveksling av data i form av WSF/GML
Last ned

Olaf Østensen
Oversikt over standarder.pdf
Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last ned

Solveig Moen
Leiv Bjarte Mjøs 50 år
Last ned

Hege Sælid
Helge Onsrud runder 60 år 10. august
Last ned

Hilde Moen
Norges Jordskiftekandidatforening fyller 100 år i 2007!
Last ned

Doktorgrad
Erik Nyrnes
Last ned

Sverre Steen
Hederspris til Olaf Østensen, Statens kartverk
Last ned

Innholdsfortegnelse bind 66 årgang 99
Last ned