Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER
 

Nr. 4 2010


Artikler

Kine Halvorsen Thorén, Øivind Due Trier, Einar Lieng og Renata Aradi
Kartlegging av urban grønnstruktur med satellittdata
Last ned

Margrete Skår, Vegard Gundersen og Erling Krogh
Hvordan integrere hverdagsfriluftsliv i planleggingen?
Last ned

Knut Bjørn Stokke og Eva Irene Falleth
Bevaring av bynære friluftsområder – hva betyr deltakelse og mobilisering fra lokalsamfunnet?
Last ned

Winfried Ellingsen, Gro Sandkjær Hanssen og Inger-Lise Saglie
Nye utfordringer i rurale kommuner. Fritidsboliger og lokaldemokrati
Last ned

Renata Aradi
Kartlegging av barns bruk av plass. Erfaringer fra Fredrikstad, Norge
Last ned

Lone Søderkvist Kristensen og Jørgen Primdahl
Det åbne lands planlægning – danske erfaringer med nye kommuneplanprocesser
Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last ned

Årsindeks: 70. bind – 103. årgang – 2010
Last ned

Arve Leiknes ny leder i NJKF etter Leiv Bjarte Mjøs
Last ned

Doktorgrad: Helena Nordh
Last ned