Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER
 

Nr. 4 2011


Artikler

Øystein Halvorsen
Kommuniser ditt prosjekt – Visualiser dine løsninger
Last ned

Torbjørn Tveiten
Bjørvika – bruk av 3D i planarbeidene
Last ned

Eivind Hurlen og Terje Glad
Virtuell Virkelighet i BA-næringen
Last ned

Marius Berg Bostadløkken
BIM for landskap anno 2011
Last ned

Eivind H. Ramsjord og August E. Røsnes
Jordskifterettens rolle i deling og registrering av eiendom ved urbant jordskifte
Last ned

Dagny I. Lysaker
Gravitasjonssatellitter og deres anvendelser innenfor geovitenskapene
Last ned

Eva Solbjørg Flo Heggem
CORINE Land Cover: Et automatisk generert arealressurskart
Last ned

Inger Lise Gjerdebakken Widerøe, Mariann Nilssen og Halvor Aasen
Bruk av 3D-data i Avinor
Last ned

Caroline M Hägerhäll og Ramzi Hassan
Visning av landskapsbilder på en stor kurvet skjerm – Visningsbetingelsenes effekt på evalueringene
Last nedKolofonside Last ned

Innhold Last ned

Innhold årgang 2011 bind 71Last ned

Studentpris Halvard Bjerke Last ned

Fagpris Inge Revhaug Last ned