Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG     ANNONSER
 

Nr. 4 2015


Artikler

Dag Kittang
Klimanøytral bydel på Brøset – eit bidrag til eit nytt planleggingsparadigme?
Last ned

Eeva Säynäjoki, Jukka Heinonen og Antti Säynäjoki
Forbruksbasert tilnærming til klimatiltak og urban miljømessig bærekraft
Last ned

Christina Blumentrath, Helena Nordh og Mari Sundli Tveit
Eksperters syn på estetisk kvalitet for veier – kjennetegn, utfordringer og suksessfaktorer i norsk planlegging
Last ned

Harpa Stefánsdóttir
Offentlige rom for mennesker eller for biler?
Last ned

Svein Olav Krøgli, Wendy Fjellstad, Eva Solbjørg Flo Heggem, Wenche Dramstad, Sebastian Eiter og Oskar Puschmann
Landskap i ruter – et fleksibelt system for landskapsanalyser
Last ned

Anneli Nesbakken, Åse Dammann og Joar Skrede
Effekter av ulike former for juridisk bygningsvern
Last ned

Javier Tegedor og Ole Ørpen
Siste nytt i høypresis satellittnavigasjon: Bruk av flere satellittsystemer og bestemmelse av heltallsflertydigheter ved nøyaktig punktbestemmelse
Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last ned


Bokomtaler
Leikny Gammelmo
Nasjonsbygging med tillit eller tvang og MASTEROPPGAVEN FRA A TIL Å
Last ned

Personalia
Minneord professor Hans Sevatdal
Last ned

Doktorgrad Javier Tegedor
Last ned