Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0047-3278

 
OMSLAG 4 2017     ANNONSER 4 2017








 

Nr. 4 2017


Artikler

Vidar Bergtun og Magne Reiten
Erfaringar med ny jordskiftelov sett frå lagmannsretten sin ståstad

Last ned

Fredrik Holth
Jordskifteloven § 3-17 – Offentlige planer og tillatelser som rettslig ramme for jordskifteretten i rettsendrende saker

Last ned

Katrine Broch Hauge
Rammer for jordskifteretten si regulering av lag og bruksordningar.
Særleg om kva plikt og høve jordskifteretten har til å sikra mindretalsinteresser ved oppretting og regulering av lag

Last ned

Fredrik Holth og Per Kåre Sky
Fordeling av planskapt netto verdiøkning – noen refleksjoner

Last ned

Vibeke Marie Svendsen
Lagmannsrettens sammensetning i den nye jordskifteloven

Last ned

Anne Kristine Munk Mouritsen
En undersøgelse af dansk forhandlingsmetode og blokeringer for multifunktionelle jordfordelinger

Last ned

Helén Elisabeth Elvestad
Håndtering av konflikt mellom strøksservitutter og reguleringsplaner i Sverige og Danmark

Last ned

Solfrid Mykland og Lin Adrian
Rettsmeklingsavtaler – rammer,innhold og kompleksitet

Last ned

Eva Falleth
By- og regionplanlegging; et tilbakeblikk og et fremtidsbilde

Last ned


Kolofonside Last ned

Innhold Last ned

Bokomtaler
Marianne Reusch: Jordskifteloven. Kommentarutgave og
Leikny Gammelmo: Lett om forvaltningsrett
Last ned

Doktorgrad 2017: Sverre Nagell Bjordal
Last ned

Redaktørskifte
Inge Revhaug
Last ned