Vitenskapelig tidsskrift etablert i 1908, ISSN 0447-3278

 

År 2003, 96. ÅRGANG 63. BIND
År 2004, 97. ÅRGANG 64. BIND
År 2005, 98. ÅRGANG 65. BIND
År 2006, 99. ÅRGANG 66. BIND
År 2007, 100.ÅRGANG 67. BIND
År 2008, 101. ÅRGANG 68. BIND
År 2009, 102. ÅRGANG 69. BIND
År 2010, 103. ÅRGANG 70. BIND
År 2010, 103. ÅRGANG 70. BIND
År 2011, 104. ÅRGANG 71. BIND
År 2012, 105. ÅRGANG 72. BIND
År 2013, 106. ÅRGANG 73. BIND